Vi är mästare på trädgård

Hillbillies är ett professionellt team av erfarna trädgårdsmästare med hög servicekänsla. Vi både anlägger och sköter trädgårdar, bostadsgårdar och parker. Vi erbjuder också utbildningar för företag, föreningar och yrkesverksamma samt ger rådgivning på plats hos dig i din trädgård.

Häckar är vår specialitet

Har du en häck som inte vill växa eller har blivit för hög?
Vi är specialiserade på häckskötsel och häckplantering.