Trädgårdsguider & FAQ

Här kommer snart fler inspirerande guider och svar på frågor som vi ofta får.

FAQ – Frequently Asked Questions

Här delar vi med oss av svaren på vanliga frågor som vi får. Har du en fråga som du tycker att vi ska ta upp? Mejla oss!

April–maj är en perfekt tid för uppbyggnadsbeskärning av fruktträd. Fokus ska ligga på att bygga upp en väl förgrenad och stark krona som orkar bära frukt. De första 10 åren är de viktigaste!

De två vanligast förekommande tujahäckarna är Brabant och Smaragd. Brabant gör sig bäst som klippt häck och Smaragd är mest lämplig som solitär.

Om man vill ha en tät häck ska man helst klippa den både i maj och september. Reducering av tuja kan också göras under de här perioderna. Det optimala är att få häcken i A-form, lite smalare längst upp och bredare nedtill. För att förbereda häcken för klippning kan du se till att vattna rikligt några veckor före klippning eller beskärning. Passa då även på att gödsla häcken på våren, klippa bort eventuella intorkade grenar och ta bort ogräs som finns under häcken.

Det finns olika sorters gräsmatta. Här tar vi upp de två vanligaste: prydnadsmatta och bruksgräsmatta.

En prydnadsmatta ska helst vara en gräsyta som är extra fin, en matta med minimalt av ogräs och mossa. Gräset hålls kortklippt och tål inte slit från bollspel eller liknande. Oftast ska dessa gräsytor gödslas minst tre gånger per säsong och ogräs rensas för hand. De är beundransvärt vackra mattor. Med regelbunden klippning och gödning blir mattan så tät att ogräset inte får fäste. Vi rekommenderar även att gräva bort maskrosor och ogräs för hand, innan omfattningen blir för stor att hantera för hand.

En bruksgräsmatta är den vanligast förekommande. Den bjuder in till lek och är tålig. Bruksmattan innehåller inte bara grässtrån utan också mossa och blommande örter. Tyvärr finns det ingen quick fix för att få bort ogräs i gräsmattan i en villaträdgård. Bekämpningskemikalier finns inte att köpa för privat bruk.

I bruksgräsmattor finns ofta klöver, smörblomma och andra blommande örter som ger struktur och karaktär till en matta. Men det kanske viktigaste är att örterna är bra för insekter och djur som livnär sig i sådana miljöer. Hur du får bort ogräset? Om det är ett aggressivt, oönskat ogräs är det oftast mest ekonomisk att gräva bort grässvålen och anlägga en ny matta.

Lavendel är en medelhavsväxt som är lite känslig för beskärning. Allra bäst är att klippa av topparna, inklusive blomstänglarna, på våren. Här i Stockholm beskär vi i april, då det gynnar tillväxt och en rikligare blomning. Vi väljer att klippa med häcksax för att det går fort men också för att det blir snyggt.

Har du trötta och hängiga plantor? Sorten lavandula angustifolia är lite tåligare och kan klara föryngring, om man har tur. Ibland skickar den nya fina skott men det finns en risk att den torkar den in och dör i stället. Det är inte ovanligt att vi byter ut gamla trötta plantor efter kalla eller blöta vintrar. I de finaste trädgårdarna uppdateras och byts växter ut regelbundet.

P.S. Kom ihåg att gödsla i samband med beskärning – det gör verkligen skillnad!