Priser på trädgårdstjänster – 2023


TJÄNSTERPRIS PER TIMMEPRIS MED RUT
Trädgårdsskötsel* 770 kr385 kr
Häckklippning*870 kr435 kr
Trädbeskärning* 870 kr435 kr
Motorsågsarbete* 1.000 kr500 kr
Rådgivning, trädgårdsplanering** 3.200 kr
Anläggning, plantering* 850 kr
Framkörningsavgift, Ekerö 400 kr
Framkörningsavgift 550 kr
Restid 550 kr
Bortforsling, pris per släp 2.500 kr
Paketerbjudanden Trädgårdsskötsel – se separat sida
MATERIALPRIS PER ST
Jordpåse – 40l 64 kr
Täckbarkspåse – 40l 86 kr
Kogödselpåse – 40l86 kr

Alla priser är inklusive moms.

* Minst 2 timmar för allt arbete, utan rådgivning. Giltig för RUT-avdrag, 50% avdrag. Servicebil tillkommer alltid.

** Rådgivning och trädgårdsplanering kostar 3.200 kr den första timmen, inklusive en timmes restid. Efter första timmen debiteras 1.000 kr per timme löpande. Kund ansvarar själv för att ta anteckningar under mötet.

OBS!

Timpriser är per påbörjad timme.
Timpriser är per person.
Kostnader för hämtning av material och varor kan tillkomma.