Priser på trädgårdstjänster – 2024


TJÄNSTERPRIS PER TIMMEPRIS MED RUT
Trädgårdsskötsel* 800 kr400 kr
Häckklippning*900 kr450 kr
Trädbeskärning* 900 kr450 kr
Motorsågsarbete* 1.200 kr600 kr
Rådgivning, trädgårdsplanering** 3.400 kr
Anläggning, plantering* 890 kr
Framkörningsavgift, Ekerö 420 kr
Framkörningsavgift 570 kr
Restid 550 kr
Bortforsling, pris per släp 2.600 kr
Paketerbjudanden Trädgårdsskötsel – se separat sida
MATERIALPRIS PER ST
Jordpåse – 40l 70 kr
Täckbarkspåse – 40l 90 kr
Kogödselpåse – 40l90 kr

Alla priser är inklusive moms.

* Minst 2 timmar för allt arbete, utan rådgivning. Giltig för RUT-avdrag, 50% avdrag. Framkörningsavgift tillkommer alltid.

** Rådgivning och trädgårdsplanering kostar 3.400 kr den första timmen, inklusive en timmes restid. Efter första timmen debiteras 1.000 kr per timme löpande. Kund ansvarar själv för att ta anteckningar under mötet.

OBS!

Timpriser är per påbörjad timme.
Timpriser är per person.
Kostnader för hämtning av material och varor kan tillkomma.